Orthodontiepraktijk Schobben, Kerkrade

Bellen 045 563 95 41

Wetenswaardig

Privacy en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden vertelt of doorgestuurd zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts (verwijzing) die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek. Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid vragen wij om ons steeds te informeren over medische bijzonderheden zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, enz.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van onze behandelingen gaan via factoringbedrijf Netpoint. Het telefoonnummer van Netpoint is 0900 6876468. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste/assistente en/of de tandarts.

Meningsverschil

Wij doen ons uiterste best om een optimaal behandelresultaat te bereiken bij onze patiënten. Toch kan het een keer voorkomen dat u niet tevreden bent, in welke opzicht dan ook. Laat ons dit dan weten; stuur een e-mail naar balie@orthoschobben.nl en wij nemen contact met u op. In een persoonlijk gesprek kunnen we veel onduidelijkheden of problemen uit de weg ruimen. Wij vertrouwen erop gezamelijk een oplossing te vinden. 

Indien we gezamelijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich richten tot de klachtenregeling van de KNMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde), waar wij bij aangesloten zijn, en om bemiddeling vragen.