Orthodontiepraktijk Schobben, Kerkrade

Bellen 045 563 95 41

Disclaimer

Orthodontiepraktijk Schobben heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze website. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe óf indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze website is verkregen.

Disclamer

Orthodontiepraktijk Schobben gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze professie en voor het verlenen van diensten.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Orthodontiepraktijk Schobben.
All rights prohibited.

© 2019 Orthodontiepraktijk Schobben, Kerkrade