Site > H2

Orthodontiepraktijk Schobben, Kerkrade

Bellen 045 563 95 41

Vakantie

Wij zijn i.v.m. vakantie gesloten vanaf 24 december 2018 t/m 01 januari 2019

Kwaliteitsregister

Het kwaliteitsbeleid van Orthodontiepraktijk Schobben heeft tot doel om te zorgen dat iedere patiënt kan rekenen op patiëntgerichte, hoogwaardige tandheelkunde in een veilige, hygiënische omgeving. Een beleid dat dagelijks actief wordt uitgedragen door al onze medewerkers. Daarvoor worden kennis, vaardigheden en techniek constant geschoold en getoest.

Voor onafhankelijke controle, ondersteuning en transparantie van ons beleid zijn wij aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van tandheelkunde NMT en geeft onze registratie in het BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport duidelijkheid over onze bevoegdheden. Door onze inschrijving in het OK register van de Orthodontische vereniging van Algemene Practici OVAP hebben wij de plicht tot jaarlijkse bijscholing en het werken volgens vaste protocollen.